Nevjegy

Romániai Magyar Demokrata Szövetség
Teszt
Bákó megye, Angyalkút
Cím Beküldés dátuma Típus Email ertesitesek aktivalasa
L575/2018 Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv 18-10-2018 Lex Első Ház
Javaslat a jövő évi költségvetés elosztására Elejét vennék a szimbólumhasználat miatti támadásoknak 18-10-2018 Hírek
OOT - Torvenymodosito javaslatok 14-10-2018 Cikk
Pl-x nr. 208/2017 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme d 11-10-2018 Lex Donto Haz
L83/2017 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme d 11-10-2018 Lex Első Ház
L458/2018 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.9/2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul educaţiei 11-10-2018 Lex Első Ház
PL-x nr. 394/2017 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman 11-10-2018 Lex Donto Haz
L275/2017 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman 11-10-2018 Lex Első Ház
PL-x nr. 395/2016Proiect de Lege pentru modificarea art.2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.43/ 2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor 11-10-2018 Lex Donto Haz
L273/2016 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă nr.43 din 15 mai 2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor 11-10-2018 Lex Első Ház
L389/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun 11-10-2018 Lex Első Ház
L579/2018 Propunere legislativă pentru modificarea LEGII nr.52 din 15 aprilie 2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri – Republicat 11-10-2018 Lex Első Ház
L398/2018Propunere legislativă pentru modificarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 11-10-2018 Lex Donto Haz
L560/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 11-10-2018 Lex Első Ház
L559/2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.75 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 11-10-2018 Lex Első Ház
L489/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor 11-10-2018 Lex Első Ház
L507/2018 Propunere legislativă pentru completarea articolului 14 al Legii nr.213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraţilor 11-10-2018 Lex Első Ház
PL-x nr. 336/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce 11-10-2018 Lex Donto Haz
L561/2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.4 alin.(7) din Legea serviciului de iluminat public nr.230/2006 11-10-2018 Lex Első Ház
L149/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin 11-10-2018 Lex Első Ház
L591/2018Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali 11-10-2018 Lex Donto Haz
Pl-x nr. 88/2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali 11-10-2018 Lex Első Ház
B456/2018 Propunere legislativă pentru completarea alineatului (1) al articolului 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală 11-10-2018 Lex Első Ház
B436/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă 11-10-2018 Lex Első Ház
L526/2018 Propunere legislativă pentru modifcarea și completarea Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor 11-10-2018 Lex Első Ház
L558/2013Propunere legislativă privind punerea în aplicare a prevederilor art.9 Justiţia al Chartei Europene a Limbilor Regionale sau Minoritare conform Legii de ratificare nr.282/2007 11-10-2018 Lex Donto Haz
Pl-x nr. 273/2013 Propunere legislativă pentru punerea în aplicare a prevederilor art.9 Justiţia al Chartei Europene a Limbilor Regionale sau Minoritare conform Legii de ratificare nr.282/2007 11-10-2018 Lex Első Ház
Hamarosan Szatmár megyében is elindul a falugazdászprogram 11-10-2018 Hírek
A székelyhídi határátkelőről tárgyaltak Bihardiószegen 11-10-2018 Hírek
Épülhetnek a tanmedencék: keresik a kivitelezőket 11-10-2018 Hírek
Tanácskozások egyházi és oktatási ügyekben 11-10-2018 Hírek
L43/2017Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale 11-10-2018 Lex Donto Haz
Pl-x nr. 364/2016 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale 11-10-2018 Lex Első Ház
Van jövő Kalotaszegen! – az RMDSZ fejlesztené a régió közösségeit 11-10-2018 Hírek
Javítják a Kolozs megyei utakat 11-10-2018 Hírek
PL-x nr. 220/2017Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.165 din 16 mai 2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România 10-10-2018 Lex Donto Haz
L 51/2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.165 din 16 mai 2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România 10-10-2018 Lex Első Ház
Pl-x nr. 403/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 10-10-2018 Lex Donto Haz
L 269/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 10-10-2018 Lex Első Ház
PL-x nr. 55/2017Propunere legislativă pentru completarea art.24 din Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor 10-10-2018 Lex Donto Haz
L 530/2016 Propunere legislativă pentru completarea art.24 din Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor 10-10-2018 Lex Első Ház
Pl-x nr. 526/2017Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.218 din 23 iulie 2015 privind protejarea şi sprijinirea persoanelor afectate de emisiile de substanţe nocive provenite din extracţiile de ţiţei din zona Suplacu de Barcău 10-10-2018 Lex Donto Haz
L 317/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.218 din 23 iulie 2015 privind protejarea şi sprijinirea persoanelor afectate de emisiile de substanţe nocive provenite din extracţiile de ţiţei din zona Suplacu de Barcău 10-10-2018 Lex Első Ház
Pl 369/2018Propunere legislativă privind Codul administrativ al României 10-10-2018 Lex Donto Haz
PL-x nr. 491/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.87/2018 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2001 10-10-2018 Lex Első Ház
Pl-x nr. 528/2017Propunere legislativă de modificare a Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei cu modificările şi complet 10-10-2018 Lex Donto Haz
L 336/2017 Propunere legislativă de modificare a Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei cu modificările şi complet 10-10-2018 Lex Első Ház
PL 488/2018Propunere legislativă pentru modificarea unor acte normative privind funcţionarii publici 10-10-2018 Lex Donto Haz
Pl-x nr. 852/2015Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare 10-10-2018 Lex Donto Haz
L 495/2015 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare 10-10-2018 Lex Első Ház
Plx 402/2018Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea articolului 3 alineatul (31) din Legea apelor nr.107 din 25 septembrie 1996 10-10-2018 Lex Donto Haz
Plx 512/2018Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România 10-10-2018 Lex Donto Haz
Pl 126/2018 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.105/2017 pentru modificarea art.23 alin.(1) lit.c) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 10-10-2018 Lex Donto Haz
L12/2018 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.105/2017 pentru modificarea art.23 alin.(1) lit.c) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 10-10-2018 Lex Első Ház
PL 364/2018Propunere legislativă pentru completarea alineatului (2) al articolului 291 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal 10-10-2018 Lex Donto Haz
295/2018Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice 10-10-2018 Lex Donto Haz
Plx 400/2018Propunere legislativă pentru completarea art.38 din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 10-10-2018 Lex Donto Haz
Plx 258/2018Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi 10-10-2018 Lex Donto Haz
Plx 189/2018Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul asigurării pentru accidente de muncă 10-10-2018 Lex Donto Haz
Délutáni iskola-program civil szervezetekkel partnerségben (Sepsiszentgyörgy) 13-08-2018 Jó gyakorlatok
Állami bölcsőde működtetés óvoda keretében (Sepsiszentgyörgy) 13-08-2018 Jó gyakorlatok
Anyanyelvhaszálat 19-07-2018 Anyanyelvhasználat
Anyanyelvhaszálat 19-07-2018 Anyanyelvhasználat
Anyanyelvhaszálat 19-07-2018 Anyanyelvhasználat
Anyanyelvhaszálat 19-07-2018 Anyanyelvhasználat
Anyanyelvhaszálat 19-07-2018 Anyanyelvhasználat
Anyanyelvhaszálat 19-07-2018 Anyanyelvhasználat
Anyanyelvhaszálat 19-07-2018 Anyanyelvhasználat
Anyanyelvhaszálat 19-07-2018 Anyanyelvhasználat
Anyanyelvhaszálat 19-07-2018 Anyanyelvhasználat
Anyanyelvhaszálat 19-07-2018 Anyanyelvhasználat
Anyanyelvhaszálat 19-07-2018 Anyanyelvhasználat
Anyanyelvhaszálat 28-05-2018 Anyanyelvhasználat
Anyanyelvhaszálat 28-05-2018 Anyanyelvhasználat
Anyanyelvhaszálat 28-05-2018 Anyanyelvhasználat
Anyanyelvhaszálat 28-05-2018 Anyanyelvhasználat
Anyanyelvhaszálat 28-05-2018 Anyanyelvhasználat
Anyanyelvhaszálat 28-05-2018 Anyanyelvhasználat
Anyanyelvhaszálat 28-05-2018 Anyanyelvhasználat
Anyanyelvhaszálat 28-05-2018 Anyanyelvhasználat
Anyanyelvhaszálat 28-05-2018 Anyanyelvhasználat
Anyanyelvhaszálat 28-05-2018 Anyanyelvhasználat
Anyanyelvhaszálat 28-05-2018 Anyanyelvhasználat
Anyanyelvhaszálat 28-05-2018 Anyanyelvhasználat
Anyanyelvhaszálat 28-05-2018 Anyanyelvhasználat
Anyanyelvhaszálat 28-05-2018 Anyanyelvhasználat
Legea 105/2011 - Obiectivul Cooperare teritorială europeană 24-05-2018 Törvénytár
Ordinul 252/2012 - Norme metodologice la Legea 105/2011 24-05-2018 Törvénytár
OUG 66/2011 - Nereguli în utilizarea fondurilor europene 24-05-2018 Törvénytár
OUG 74/2009 - Gestionarea fondurilor comunitare FGA FADR ... 24-05-2018 Törvénytár
HG 224/2008 - FEADR - Cadrul general de implementare 24-05-2018 Törvénytár
OUG 23/2013-Gestionarea financiară a fondurilor externe 24-05-2018 Törvénytár
O. 1.683/2013-Norme metodologice la OUG 23/2013 24-05-2018 Törvénytár
HG 606/2010 - Măsuri de accelerare a implementării măsurilor structurale 24-05-2018 Törvénytár
OUG 62/2011 - Fonduri elveţiene 24-05-2018 Törvénytár
HG 457/2008-Gestionarea instrumentelor structurale 24-05-2018 Törvénytár
HG 759/2007-Reguli de eligibilitate a cheltuielilor la programele operaţionale 24-05-2018 Törvénytár
OG 14/2013-Suportare corecţii financiare 24-05-2018 Törvénytár
O. 2.544/2013-Norme metodologice la OG 14/2013 24-05-2018 Törvénytár
OG 15/2013-Suportare corecţii financiare la POS Mediu 24-05-2018 Törvénytár

Oldalak