Propunere legislativă pentru modificarea art.31 alin. (21) din Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale

Részletek

Liceele cu profil agricol se reorganizează şi funcţionează în subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale şi a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Structura organizatorică, profilurile, specializările/calificările profesionale, cifrele anuale de şcolarizare şi criteriile de selecţie a candidaţilor pentru învăţământul agricol se propun Ministerului Educaţiei Naţionale de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile liceelor agricole se reglementează prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în colaborare cu Ministerul Educaţiei Naţionale, la propunerea direcţiilor pentru agricultură judeţene/Direcţia pentru Agricultură a Municipiului Bucureşti şi a inspectoratelor şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti.

Finanţarea liceelor agricole se realizează din venituri de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerul Educaţiei Naţionale şi al Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi venituri proprii, prin parteneriate publice private.

Ministerul Educaţiei Naţionale, prin inspectoratele şcolare, asigură, cu sprijinul material al direcţiilor pentru agricultură
judeţene şi a municipiului Bucureşti, funcţionarea activităţii liceelor agricole.

Planurile-cadru de învăţământ, curricula, tematicile specifice şi programele educaţionale se stabilesc prin ordin
comun al ministrului educaţiei naţionale şi ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

Szám: 
Pl-x nr. 181/2017
Első ház: 
Képviselőház
Kategória: 
Tanügy, ifjúság, sport
Kezdeményező: 
Más
Javaslatok beküldésének határideje: 
08-06-2017
Bizottság: 
Elfogadva
Bizottsági jelentés: 
Plénum: 
Elfogadva