Propunere legislativă pentru înfiinţarea Liceului Teologic Romano-Catolic din Târgu Mureş

Részletek

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare înfiinţarea Liceului Teologic Romano-Catolic din Târgu Mureș, ca unitate de învăţământ preuniversitar, cu predare în limba maghiară, parte a sistemului naţional de învăţământ, cu sediul în localitatea Târgu Mureş, prin divizarea parţială a Liceului „Bolyai Farkasˮ din Târgu Mureş. Liceul dobândeşte şi păstrează personalitatea juridică, prin derogare de la prevederile art.19. alin.(1) lit.a) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Liceul cuprinde clase de învăţământ primar, gimnazial şi liceal, filiera teoretică fiind organizată pe profilurile umanist şi real, iar filiera vocaţională pe profilul teologic, specializarea cultul romano-catolic.

Szám: 
Pl-x nr. 464/2017
Első ház: 
Képviselőház
Kategória: 
Tanügy, ifjúság, sport
Kezdeményező: 
RMDSZ
Javaslatok beküldésének határideje: 
20-12-2017
Bizottság: 
Elfogadva
Bizottsági jelentés: 
Plénum: 
Visszaküldve