Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011

Részletek

Propunere legislativă are ca obiect de reglementare detasarea cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar.

Vizează realizarea unui mecanism transparent, clar cu privire la detașări și preia ca și model de stabilitate prezența obligatorie la catedra titulară a cel puți unui ciclu (patru ani) dintr-un total de șapte ani. Inițiativa se referă exclusiv la detașările care se realizează pe posturi didactice între școli și nu afectează detașarea în interesul învățământului la nivelul inspectoratelor școlare, instituțiilor conexe sau minister.

Szám: 
Pl-x nr. 566/2017
Első ház: 
Képviselőház
Kategória: 
Tanügy, ifjúság, sport
Kezdeményező: 
RMDSZ
Javaslatok beküldésének határideje: 
15-10-2018
Bizottság: 
Elfogadva
Észrevétel: 

2018.06.07 - Az államelnök megtámadta az Alkotmánybíróságon.

2018.07.31 - Az Alkotmánybíróság döntött (D.C.C.528/17.07.2018)

Jelen pillanatban a jelentést tevő bizottságokban van: a jogi és a tanügyben. (Határidő 2018.09.12)

2018.10.16 - A tanügyi bizottság elfogadásra szánt előzetes jelentést adott ki a jogi bizottságnak.

Plénum: 
Elfogadva