Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii Nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrati

Részletek

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.5 alin.(2) din Legea nr.192/2010, în sensul exceptării de la interdicţia de schimbare a categoriei de folosinţă silvică şi a destinaţiei pentru terenurile prevăzute la art.2 din lege, necesare realizării sau schimbării lucrărilor din categoria drumuri de interes naţional, judeţean sau local. Conform iniţiativei legislative, drumurile forestiere trecute în domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora vor putea fi utilizate în scopul dezvoltării şi modernizării infrastructurii rutiere în zonă de interes naţional, judeţean sau local.

CsatolmányMéret
PDF ikon L143 forma ini Erdei utak.pdf47.25 KB
PDF ikon em erdei utak.pdf611.48 KB
Szám: 
L143/2017
Első ház: 
Szenátus
Kategória: 
Mezőgazdaság
Kezdeményező: 
RMDSZ
Javaslatok beküldésének határideje: 
14-02-2018
Bizottság: 
Elfogadva
Bizottsági jelentés: 
Plénum: 
Elfogadva