Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.217/2016 privind diminuarea risipei alimentare

Részletek

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea unor măsuri referitoare la circuitul alimentelor aflate aproape de expirarea datei limită de consum, stabilirea organelor abilitate pentru constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor, precum şi definirea operatorilor economici din sectorul agroalimentar potrivit Regulamentului (CE) nr.178/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei alimentare, de instituire a Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară şi de stabilire a procedurilor în domeniul siguranţei produselor alimentare

Szám: 
L490/2017
Első ház: 
Szenátus
Kategória: 
Mezőgazdaság
Kezdeményező: 
Más
Javaslatok beküldésének határideje: 
14-02-2018
Bizottság: 
Elfogadva
Plénum: 
Elfogadva