Propunere legislativă privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia

Részletek

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare reorganizarea Ministerului Agriculturii și dezvoltării rurale și a unor structuri din subordinea acestuia, „prin înființarea, la nivelul fiecărui județ și al Municipiului București, a unor instituții publice cu atribuții complexe, care să asigure practicarea unei agriculturi durabile, dezvoltarea echitabilă a tuturor zonelor țării și realizarea obiectivelor propuse, pe termen lung, denumite Direcții generale pentru Agricultură Județene și a Municipiului București”

Szám: 
L542/2017
Első ház: 
Szenátus
Kategória: 
Mezőgazdaság
Kezdeményező: 
Más
Javaslatok beküldésének határideje: 
14-02-2018
Bizottság: 
Elfogadva
Észrevétel: 

RMDSZ módosító javaslata el lett utasítva

Plénum: 
Elfogadva