Propunere legislativă pentru completarea Legii 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi

Részletek

În acest moment nu există cadru sancţionator pentru hărţuire, hărţuire sexuală sau hărţuire psihologică, altul decât cel oferit de legea penală. În cazul unor fapte ce nu pot fi dovedite că încalcă morala publică sau în cazul unor fapte ce nu au legătură cu activitatea profesională, victimele hărţuirii nu sunt protejate de nicio prevedere legală. Propunerea legislativă urmăreşte să rezolve două necesităţi majore ale cadrului legislativ actual, respectiv: interzicerea tuturor formelor de hărţuire care nu intră sub spectrul legii penale sau al relaţiilor de muncă, precum şi sancţionarea lor.

CsatolmányMéret
PDF ikon 18L084EM.pdf290.08 KB
PDF ikon 18L084FG.pdf47.79 KB
Szám: 
L84/2018
Első ház: 
Szenátus
Kategória: 
Jog
Kezdeményező: 
RMDSZ
Javaslatok beküldésének határideje: 
27-02-2018
Bizottság: 
Részlegesen
Bizottsági jelentés: 
Plénum: 
Elfogadva