Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34 din23aprilie2013 privind organizarea,administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1992

Részletek

Conform prevederilor ordonanţei, conţinutul amenajamentului pastoral se aprobă şi se detaliază prin normele metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Având în vedere că normele de aplicare au apărut în data de 13 septembrie 2017, iar amenajamentele pastorale trebuie să prevadă compoziţia floristică a păşunilor, ceea ce poate fi realizată doar în perioada de vegetaţie, se impune extinderea perioadei de realizare a amenajamentelor pastorale.

CsatolmányMéret
PDF ikon 18L048EM.pdf50.3 KB
PDF ikon 18L048FG.pdf39.85 KB
Szám: 
L48/2018
Első ház: 
Szenátus
Kategória: 
Mezőgazdaság
Kezdeményező: 
RMDSZ
Javaslatok beküldésének határideje: 
27-02-2018
Bizottság: 
Elutasítva
Bizottsági jelentés: 
Plénum: 
Elutasítva