Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.18 din Legea nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate

Részletek

Propunerea legislativă urmărește alinierea legislației României la bunele practici în materie din majoritatea statelor membre ale UE, prin optimizarea condițiilor aplicabile cetățenilor români în cazul eliberării documentelor de călătorie în străinătate, respectiv reducerea la jumătate a sarcinii administrative a Serviciilor Comunitare pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple.
Modificarea art. 18 din Legea nr. 248/2005 în sensul ca pentru persoanele cu vârsta de peste 25 de ani, termenul de valabilitate ale pașapoartelor simple electronice să fie de 10 ani, iar pentru persoanele între 12 și 25 de ani să rămână de 5 ani.

CsatolmányMéret
PDF ikon 18L116EM.pdf113.22 KB
PDF ikon 18L116FG.pdf37.85 KB
Szám: 
L116/2018
Első ház: 
Szenátus
Kategória: 
Közigazgatás
Kezdeményező: 
RMDSZ
Javaslatok beküldésének határideje: 
22-02-2018
Bizottság: 
Elfogadva
Bizottsági jelentés: 
Plénum: 
Elfogadva