Proiect de lege pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare teritorială a României

Részletek

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Strategiei de dezvoltare teritorială a României, care reprezintă documentul programatic pe termen lung prin care sunt stabilite liniile directoare de dezvoltarea teritorială a României, bazat pe un concept strategic, precum şi direcţiile de implementare pentru o perioadă de timp de 20 de ani, la scară regională, interregională, naţională, cu integrarea aspectelor relevante la nivel transfrontalier şi transnaţional. Pentru a atinge viziunea de dezvoltare, Strategia de dezvoltare teritorială a României are cinci obiective generale pentru orizontul 2035: asigurarea unei integrări funcţionale a teritoriului naţional în spaţiul european prin sprijinirea interconectării eficiente a reţelelor energetice, de transporturi şi broadband, creşterea calităţii vieţii prin dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitară şi a serviciilor publice în vederea asigurării unor spaţii urbane şi rurale de calitate, atractive şi incluzive, dezvoltarea unei reţele de localităţi competitive şi coezive prin sprijinirea specializării teritoriale şi formarea zonelor urbane funcţionale, protejarea patrimoniului natural şi construit şi valorificarea elementelor de identitate teritorială, creşterea capacităţii instituţionale de gestionare a proceselor de dezvoltare teritorială.

CsatolmányMéret
PDF ikon L181 SDTR forma initiatorului.pdf35.33 MB
PDF ikon L181 EM.pdf1 MB
Szám: 
L181/2017
Első ház: 
Szenátus
Kategória: 
Közigazgatás
Kezdeményező: 
Más
Javaslatok beküldésének határideje: 
21-02-2018
Bizottság: 
Elfogadva
Bizottsági jelentés: 
Plénum: 
Elfogadva