Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale

Részletek

Propunere privind îmbunătățirea cadrului legislativ pentru a asigura utilizarea limbii materne în administrația publică locală și în instituțiile serviciilor publice deconcentrate, potrivit art. 120 din Constituția României și a Cartei limbilor regionale și minoritare a Consiliului Europei, ratificată de România.

CsatolmányMéret
PDF ikon em203.pdf1.7 MB
PDF ikon pl203.pdf2.96 MB
Szám: 
Pl-x nr. 210/2017
Első ház: 
Képviselőház
Kategória: 
Közigazgatás
Kezdeményező: 
RMDSZ
Javaslatok beküldésének határideje: 
01-01-2018
Bizottság: 
Elutasítva
Bizottsági jelentés: 
Plénum: 
Elutasítva