Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale

Részletek

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.215/2001, în sensul reglementării unor drepturi aferente funcțiilor de primar și viceprimar precum: dreptul la indemnizație, asimilată salariului, ca formă de remunerare a activității corespunzătoare funcției, dreptul la timp de odihnă anual, dreptul la concediu medical și dreptul la zile libere plătite pentru diverse evenimente

Szám: 
PL 570/2017
Első ház: 
Képviselőház
Kategória: 
Közigazgatás
Kezdeményező: 
Más
Javaslatok beküldésének határideje: 
12-03-2018
Bizottság: 
Elutasítva
Plénum: 
Elutasítva