Propunere legislativă pentru completarea art.38 din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

Részletek

Conform propunerii legislative, la art. 38, după alin. (6) se introduce un nou alineat (6^1) cu următorul cuprins:
“În situaţia în care începând cu 1 ianuarie 2018, creşterea salarială de la alin. (3) nu acoperă sau, după caz, acoperă parţial valoarea contribuţiei de asigurări sociale şi contribuţiei de asigurări sociale de sănătate transferate de la angajator la salariat atunci, prin excepţie de la prevederile alin. (6), salariile de bază pot creşte în cotele procentuale corespunzătoare care să asigure plata integrală a contribuţiilor de asigurări transferate de la angajator la salariat.”

CsatolmányMéret
PDF ikon 18b034EM.pdf181.96 KB
PDF ikon 18b034FG.pdf29.78 KB
Szám: 
L262/2018
Első ház: 
Szenátus
Kategória: 
Szociális, munkaügy
Kezdeményező: 
RMDSZ
Javaslatok beküldésének határideje: 
14-03-2018
Bizottság: 
Elutasítva
Bizottsági jelentés: 
Plénum: 
Elutasítva