Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.99 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011

Részletek

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea art.99 din Legea nr.1/2011, în sensul organizării în subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu personalitate juridică, a centrelor atestate de formare continuă în limbile minorităţilor naţionale. Atribuţiile, structura, organizarea şi funcţionarea se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Szám: 
Pl-x nr. 73/2018
Első ház: 
Képviselőház
Kategória: 
Tanügy, ifjúság, sport
Kezdeményező: 
RMDSZ
Javaslatok beküldésének határideje: 
15-10-2018
A frakció által benyújtott javaslatok: 
Bizottság: 
Elfogadva
Bizottsági jelentés: 
Észrevétel: 

2018.06.08 - Az államelnök megtámadta az Alkotmánybíróságon.

2018.07.31 - Az Alkotmánybíróság döntött (D.C.C.528/17.07.2018)

Jelen pillanatban a jelentésttevő bizottságokban van: a jogi és a tanügyiben. (Határidő 2018.09.12)

Plénum: 
Visszaküldve