Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 privind educaţia naţională şi a Legii nr.263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor

Részletek

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii nr.1/2011 și a Legii nr.263/2007, în scopul identificării unor soluţii la problemele specifice localităţilor, mai ales din mediul rural, astfel încât să se asigure creşterea, îngrijirea şi educarea timpurie a copiilor de vârstă antepreşcolară.

Szám: 
Pl-x nr. 4/2018
Első ház: 
Képviselőház
Kategória: 
Tanügy, ifjúság, sport
Kezdeményező: 
RMDSZ
Javaslatok beküldésének határideje: 
19-03-2018
A frakció által benyújtott javaslatok: 
Bizottság: 
Elfogadva
Plénum: 
Elfogadva