Propunere legislativă pentru completarea alineatului (2) al articolului 291 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal

Részletek

Propunerea legislativă are ca obiect corectarea situaţiei anormale în cazul TVA datorat pentru colectarea apei menajere şi, în plus, prevede extinderea măsurii de reducere a cotei TVA de la 19% la 9% la celelalte prestări/furnizări de utilităţi publice (livrarea de electricitate şi de gaze naturale, alimentarea cu energie termică în sistem centralizat, salubrizarea localităţilor). Consecinţa directă a diminuării taxării acestor servicii constă în reducerea cheltuielilor cu utilităţile în gospodăriile populaţiei, ceea ce ar avea un efect multiplicator în economie prin direcţionarea de către populaţie a veniturilor suplimentare către investiţii sau către achiziţionarea de alte bunuri şi plata de servicii prestate de agenţi economici autohtoni, plătitori de impozite la rândul lor.

CsatolmányMéret
PDF ikon 18b069FG.pdf27.48 KB
PDF ikon 18b069EM.pdf146.42 KB
Szám: 
L285/2018
Első ház: 
Szenátus
Kategória: 
Pénzügy
Kezdeményező: 
RMDSZ
Javaslatok beküldésének határideje: 
26-03-2018