Propunere legislativă pentru modificarea art.18^1 din LEGEA nr.69 din 28 aprilie 2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare