Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

Részletek

”Deciziile emise cu respectarea prevederilor art. 33 și art. 34 pot fi atacate de persoana care se consideră îndreptățită, la secția civilă a tribunalului în a cărui circumscripție se află sediul entității sau, la cererea reclamantului, la instanța în a cărei circumscripție se află domiciliul, reședința sau, după caz, sediul acestuia, în termen de 30 de zile de la data comunicării.”

CsatolmányMéret
PDF ikon 18b105EM.pdf114.21 KB
PDF ikon 18b105FG.pdf31.8 KB
Szám: 
L326/2018
Első ház: 
Szenátus
Kategória: 
Jog
Kezdeményező: 
RMDSZ
Javaslatok beküldésének határideje: 
06-06-2018
Plénum: 
Hallgatólagosan átment