Propunere legislativă pentru modificarea art.16 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011