Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011

Részletek
Szám: 
Pl-x nr. 169/2018
Első ház: 
Képviselőház
Kategória: 
Tanügy, ifjúság, sport
Kezdeményező: 
RMDSZ
Javaslatok beküldésének határideje: 
15-10-2018
Bizottság: 
Elfogadva
Észrevétel: 

Az Államelnök visszaküldte újratárgyalásra.

2018.10.16 - Az jelentést tevő bizottság elfogadta. Felkerült a plénumi napirendre.

Plénum: 
Elfogadva