Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul educaţiei