Legea 199/1997 - Carta europeană a autonomiei locale