OG 33/2002 - Eliberarea certificatelor şi adeverinţelor