OG 26/2013 - Disciplina financiară la operatorii economici