HG 167/2005 - Condiţii pentru acordarea semnului onorific