HG 72/2014 - Valoarea de intrare a fondurilor fixe