Propunere legislativă pentru completarea art.1 din Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor