HG 907/2016 - Conţinutul cadru al documentaţiilor tehnico-economice