Legea 50/1991 - Autorizarea executării lucrărilor de construcţii