benedeksandor@hargitamegye.ro képe

Hargita Megye Tanácsának székhelyén a közigazgatási területek átszervezéséről rendezett konferenciát január 14-én az RMDSZ Országos Önkormányzati Tanácsa (OÖT). A rendezvény apropóját az új belügyminisztériumi törvénytervezet szolgáltatta, mely egy tanulmányra hivatkozva összevonná az 5000 lélekszámnál kisebb községeket, valamint megfosztaná városi státusától a 10 000-nél kevesebb lakosú településeket.

A csíkszeredai konferencián dr. Bíró A. Zoltán és dr. Iordan Nicola egyetemi professzorok tartottak előadást a közigazgatási területek átszervezéséről és annak hatásairól különböző társadalmi, gazdasági megközelítésekben. Megnyitóbeszédében Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsa, valamint az OÖT elnöke elmondta:
– Az elmúlt húsz esztendő egyik legnagyobb vívmánya az önkormányzatiság tekintetében a települések azon jogának kivívása, hogy önként határozzák meg: közigazgatásilag önálló entitásként vagy egy község részeként kívánnak létezni. Hargita megyében is elindult egy olyan folyamat, amelynek során a hatalmi szóval, számunkra ismeretlen megfontolások alapján eggyé fércelt községek 2-3 községre bomlottak fel.
Borboly Csaba hangsúlyozta, hogy az esetek többségében az új, kisebb közigazgatási egységek életképesebbnek, rugalmasabbnak bizonyultak, mint elődeik, és nem lett igazuk az aggályoskodóknak, akik szerint a községek különválása csak a választott tisztségek és a hivatali alkalmazottak számát növeli, semmiféle gazdasági hatékonysága nincs, s nem hat kedvezően a lakosság életminőségének alakulására.

– Ezek ismeretében, valamint az RMDSZ Országos Önkormányzati Tanácsa elnökségével folytatott egyeztetések alapján nem tudunk egyetérteni azokkal a következtetésekkel, amelyekre a belügyminisztérium által megrendelt tanulmány készítői jutottak, miszerint össze kell olvasztani az ötezres lélekszámúnál kisebb községeket, és meg kell fosztani a városi státustól a 10 000-nél kevesebb lakosú urbánus településeket. Nem hiszem, hogy lenne olyan közösség, amely az 1868-as megyésítésnek vagy a falurombolásnak valaha is hasznát látta volna – zárta beszédét az OÖT elnöke.

Az előadásokat követő beszélgetésen Antal István képviselő meggyőződését fejezte ki, hogy ez a törvénytervezet, amely a román alkotmány és a hatályban lévő törvények ismeretének hiányában készült, soha nem kapja meg az életbelépéshez szükséges szavazatot.
A konferencián részt vett Sófalvi László, Hargita Megye Tanácsának alelnöke, Egyed Árpád főjegyző, Albert Álmos szenátor, Korodi Attila képviselő, valamint Becze István megyei tanácsos is.

Csíkszereda, 2011. január 14.