HG 766/1997 - Regulament privind calitatea în construcţii