HG 925/1995 - Regulament-Verificarea şi expertizarea tehnică