OG 21/2002 - Gospodărirea localităţilor urbane şi rurale