HG 246/2006 - Strategia naţională privind dezvoltarea serviciilor comunitare