HG 961/2009 - Ghid-Standarde minime de calitate şi de cost