Ordin 88/2007 - Regulamentul-cadru al serviciului de alimentare cu apă şi canalizare