Ordin 89/2007 - Caietul de sarcini-cadru al serviciului de alimentare cu apă şi canalizare