Ordin 111/2007 - Caiet de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare