Ordin 112/2007 - Contract-cadru de prestare a serviciului de salubrizare