OG 36/2006 - Funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică