OG 71/2002 - Serviciul de administrare a domeniului public şi privat