Propunere legislativă pentru modificarea art.84 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011

Részletek

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea alin.(1) şi (4) ale art.84 din Legea educaţiei naţionale nr.1/201 1, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit proiectului, se doreşte ca elevii din învăţământul obligatoriu profesional şi liceal acreditat/autorizat să beneficieze de tarif redus cu minimum 50% pentru transportul local, în comun şi cu minimum 75% pentru accesul la muzee, concerte, spectacole de teatru, operă, film şi alte manifestări culturale.

Szám: 
Pl-x nr. 291/2017
Első ház: 
Képviselőház
Kategória: 
Tanügy, ifjúság, sport
Kezdeményező: 
Más
Javaslatok beküldésének határideje: 
02-11-2017
Bizottság: 
Elfogadva
Plénum: 
Elfogadva