Legea 24/2007 - Administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor