Propunere legislativă pentru completarea art.99 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011

Részletek

Propunerea legislativă are ca obiect completarea art.99 alin.(6) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul ca, în fiecare unitate de învăţământ cu personalitate juridică, să funcţioneze un cabinet de consiliere psihologică, unde să-şi desfăşoare activitatea un psiholog şcolar, care să aibă în evidenţă un număr de 400 de elevi, şi nu 800 aşa cum se prevede în prezent.

Szám: 
Pl-x nr. 292/2017
Első ház: 
Képviselőház
Kategória: 
Tanügy, ifjúság, sport
Kezdeményező: 
Más
Javaslatok beküldésének határideje: 
02-11-2017
Bizottság: 
Elutasítva
Bizottsági jelentés: 
Plénum: 
Hallgatólagosan átment