Propunere legislativă pentru modificarea articolului nr.258 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011

Részletek

Propunerea legislativă are ca obiect modificarea alin.(1) al art.258 din Legea educaţiei naţionale nr.1 /2011, cu modificările şi completările ulterioare, in sensul introducerii în componenţa comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiilor de directori/directori adjuncţi, din unităţile de invăţământ preuniversitar, a reprezentanţilor autorităţilor publice locale.

Szám: 
Pl-x nr. 294/2017
Első ház: 
Képviselőház
Kategória: 
Tanügy, ifjúság, sport
Kezdeményező: 
Más
Javaslatok beküldésének határideje: 
02-11-2017
Bizottság: 
Elutasítva
Bizottsági jelentés: 
Plénum: 
Hallgatólagosan átment