Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene

Részletek

Proiectul legislativ are ca obiect de reglementare aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene, din perspectiva stabilirii acelor măsuri menite să permită aplicarea reglementărilor Uniunii Europene incidente, corelativ obiectivelor politicii europene în domeniu.

Potrivit Notei de fundamentare ce însoţeşte proiectul, se impune unificarea actualelor programe de încurajare a consumului de fructe şi legume în şcoli, respectiv de distribuire a laptelui în şcoli, sub aceleaşi reguli şi principii de implementare instituite de regulamentele Uniunii Europene, în vederea abordării unitare a unui cadru juridic şi financiar comun pentru îndeplinirea obiectivelor specifice urmărite de Politica Agricolă Comună.

Proiectul asigură aplicarea eficientă a măsurilor coerente în ceea ce priveşte acordarea de ajutoare din partea Uniunii Europene pentru furnizarea şi distribuţia de fructe şi legume, de fructe şi legume prelucrate şi de produse pe bază de banane destinate copiilor din cadrul programului de încurajare a consumului de fructe şi legume în şcoli (menţionat la articolul 23 din Regulamentul (UE) nr.1308/2013).

CsatolmányMéret
PDF ikon Forma adoptata de Senat.pdf573.39 KB
Szám: 
PL-x nr. 378/2017
Donto haz: 
Képviselőház
Kategória: 
Tanügy, ifjúság, sport
Javaslatok beküldésének határideje: 
01-11-2017
Bizottság: 
Elfogadva
Bizottsági jelentés: 
Észrevétel: 

Plénumi napirenden van.

Plénum: 
Elfogadva
Kihírdetésre elküldött változat: 
Állapot: 
Elfogadva