Legea 202/2002 - Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi