HG 1.156/2012 - Strategia naţională pentru combaterea violenţei în familie