Propunere legislativă pentru completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000

Részletek

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art.6 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, prin introducerea unui nou alineat.
Se preconizează astfel ca, în perioada organizării Olimpiadelor Gimnaziale la fazele naţionale, precum şl a Olimpiadelor Naţionale ale Sportului Şcolar, să fie puse la dispoziţie pentru desfăşurarea acestor evenimente bazele şi instalaţiile sportive aflate în subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului.

CsatolmányMéret
PDF ikon Forma initiatorului.pdf31.47 KB
PDF ikon Expunerea de motive.pdf164.6 KB
Szám: 
L339/2017
Első ház: 
Szenátus
Kategória: 
Tanügy, ifjúság, sport
Kezdeményező: 
Más
Javaslatok beküldésének határideje: 
03-10-2017
Bizottság: 
Elfogadva
Plénum: 
Elfogadva